Vitam - Kovovýroba, ohraňování, svařování, dělení, fotovoltaika, panely, komponenty pro uchycení panelů, zámečnictví, tryskání, lakování, zinkování

Vitam - Kovovýroba, ohraňování, svařování, dělení, fotovoltaika, panely, komponenty pro uchycení panelů, zámečnictví, tryskání, lakování, zinkování

Vitam - Kovovýroba, ohraňování, svařování, dělení, fotovoltaika, panely, komponenty pro uchycení panelů, zámečnictví, tryskání, lakování, zinkování

Vitam - Kovovýroba, ohraňování, svařování, dělení, fotovoltaika, panely, komponenty pro uchycení panelů, zámečnictví, tryskání, lakování, zinkování

Vitam - Kovovýroba, ohraňování, svařování, dělení, fotovoltaika, panely, komponenty pro uchycení panelů, zámečnictví, tryskání, lakování, zinkováníTryskání

Tryskání se využívá jako předúprava povrchu před lakováním.

 

Takto upravený povrch je zbaven nečistot a okují a jsou vytvořeny kotvící body pro lepší přichycení barvy.

 

Tryskání je nejúčinnější metodou, jak odstranit z materiálu staré nátěry nebo rez.

 

čím tryskáme: provádíme tryskání ocelovou drtí v tryskací kabině. Rozměry dílů pro tryskání jsou omezeny rozměry tryskací kabiny.

kde tryskáme: provozovna Zlonice. Tryskací kabina má rozměry 7 x 3.5 x 2.7 metru.

jak tryskáme: Čistota otryskaného povrchu se měří parametrem Sa, což je stupeň přípravy povrchu. Standartní hodnotou pro otryskání je Sa 2,5 – velmi důkladné otryskání.
Jakost otryskaného povrchu dle ČSN ISO 8501 tryskáme dle požadavku od Sa 1 - 3

Tryskání, Sa
Příprava povrchu otryskáváním je označována písmeny "Sa". Před otryskáváním mohou být tlusté vrstvy rzi odstraněny oklepáváním. Musí být odstraněny i oleje, mastnoty a nečistoty. Po otryskání musí být odstraněn ulpělý prach a drť.

Sa 1 - lehké otryskání
Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mast­not a nečistot stejně jako nepřilnavé okuje, rez, nátěry a cizí látky (viz poznámka 2 k 4.1). Fotografie B Sa 1, C Sa 1, D Sa 1.

Sa 2 - důkladné otryskání
Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mast­not, nečistot a téměř žádné okuje, rez, nátěry a cizí látky. Všechny zbyt­ky nečistot musí být pevně přilnavé (viz poznámka 2 k 4.1). Fotografie B Sa2, C Sa2, D Sa2.

Sa 21/2 - velmi důkladné otryskání
Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot, okuje, rez, zbytky nátěrů a cizích látek. Všechny zbylé sto­py nečistot musí být pouze stíny ve formě skvrn nebo pásů. Fotografie A Sa 21/2, B Sa 21/2, C Sa 21/2, D Sa 21/2.

Sa 3 - vizuálně čistý ocelový povrch
Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mast­not, nečistot, okuje, rez, zbytky nátěrů a cizích látek. Povrch musí vy­kazovat jednotný kovový vzhled. Fotografie A Sa 3, B Sa 3, C Sa 3, DSa3.

co tryskáme: jakékoliv výrobky z kovových a nekovových materiálů např.nádrže, stavební stroje, podvozky, konstrukce aj.
dodanné díly musí být bez masnot, olejů a vody

              
Kontaktní formulář

Váš e-mail:

Předmět:

Text zprávy:
                 Copyright 2009 © Created by absolutno.webdesign